Potrzebujesz większego mieszkania ?

Sprawdź nasze propozycje dla Ciebie.

Chcesz
zamienić mieszkanie?

Dodaj ofertę do naszej bazy lokali.

Masz
zadłużone mieszkanie ?

Zobacz jak możemy Ci pomóc.

ZAMIANY MIESZKAŃ

O nas


Szanowni Państwo,

Witamy na stronie Łódzkiej bazy lokali mieszkalnych zgłoszonych do zamiany.

Wydział Lokali Mieszkalnych Zarządu Lokali Miejskich pośredniczy w dokonywaniu dobrowolnych zamian wzajemnych, w przypadku gdy przynajmniej jeden z kontrahentów jest najemcą lokalu pozostającego w zasobie Miasta Łodzi (zamiana jest bezpłatna).

Wielopłaszczyznowy system zamiany lokali skierowany jest do:

  • najemców komunalnych lokali mieszkalnych
  • najemców lokali mieszkalnych, które nie stanowią mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi, z wyłączeniem najemców lokali, które stanowią własność osób fizycznych
  • właścicieli lokali mieszkalnych
  • osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego


Ponadto oferty zamiany lokali mieszkalnych mogą złożyć najemcy zajmujący zadłużone lokale mieszkalne oraz osoby, które utraciły tytuł prawny do lokalu z tytułu powstałego zadłużenia czynszowego lub posiadają prawomocny wyrok eksmisyjny.

Przeprowadzenie dobrowolnej zamiany wzajemnej pozwoli osobom zadłużonym na:

  • pozbycie się długów związanych z zaległościami czynszowymi (dług nie jest umarzany nawet w momencie wykonania eksmisji i może być dochodzony przez wynajmującego w drodze postępowania komorniczego
  • uzyskanie mieszkania z umową na czas nieoznaczony, a nie lokalu socjalnego
  • uniknięcie postępowania sądowego oraz egzekucyjnego, prowadzącego do eksmisji
  • dostosowanie wielkości i standardu lokalu oraz wysokości opłat za jego używanie do potrzeb mieszkaniowych oraz możliwości finansowych najemcy
  • możliwość ubiegania się o dodatek mieszkaniowy przez najemców zajmujących dotychczas zbyt duże lokale
  • możliwość zamieszkania w budynku, w którym prowadzona lub przewidziana jest sprzedaż lokali, w przypadku chęci wykupu mieszkania

Zarząd Lokali Miejskich zachęca osoby zainteresowane zamianą zajmowanego mieszkania do złożenia oferty w Wydziale Lokali Mieszkalnych ZLM przy Al. Tadeusza Kościuszki 47.


Zgłoś mieszkanie do zamiany